Selasa, 13 Mac 2012

Terlajak

Belum melangkah sudah terlanjak. Itulah pandangan aku apabila para pelajar PISMP dan PGSR semester tujuh diminta menulis proposal kajian. Bukan salah menulis proposal kajian. Yang salah apabila tugasan itu diberikan pada masa tidak sesuai.

Dalam semester tujuh, para pelajar PISMP dan PGSR wajib mengambil kertas Penyelidikan Tindakan 1. Mereka didedahkan buat pertama kali  tentang selok-belok ilmu kajian. Pensyarah akan menjelaskan segala macam elemen dalam penyelidikan. Misalnya, maksud kajian, pemasalahan kajian, penulisan objektif, penulisan persoalan kajian, reka bentuk dan instrumen kajian, maksud kuantitatif dan kualitatif, dan sebagainya.

Malangnya, ada sesetengah IPG yang terlalu 'over' dengan kajian tindakan. Penyelaras dan pentadbirnya berkobar-kobar mahu membimbing kajian pelajar. Semangat yang berkobaran itu menyebabkan mereka bertindak di luar kuliah.

Baharu seminggu kuliah tentang teori Penyelidikan Tindakan, para pelajar ditugaskan menulis proposal kajian. Mereka dibahagikan kepada beberapa orang pensyarah penyelia dan diberikan tempoh selama sebulan untuk menulis proposal. Proposal itu akan dibentangkan (vival) dalam satu majlis khusus. Pembentangan itu akan dinilai oleh dua orang panel, dan penyelia. Mereka juga akan berdepan dengan pensyarah yang dijemput untuk menilai kerja pelajar. Kedua-dua panel (juga penyelia) dikehendaki menilai dan mencatat markah. 

Usaha ini (walaupun baik) saya anggap sebagai satu fenomena dalam pendidikan. Fenomena ini saya label sebagai: "Belum melangkah sudah terlanjak." Saya anggap sebagai fenomena dan melabelkan sedemikian kerana para pelajar belum dikuliahi dengan sempurna dan belum memahami dengan sempurna elemen-elemen dalam kajian, sudah ditugaskan menulis proposal. Akibatnya, timbul bermacam-macam karenah dan memeningkan. Tidak kurang juga berlaku ciplakan. 

Penyelaras juga mencipta satu garis panduan khusus untuk menilai proposal pelajar. Malangnya, garis panduan itu tidak dijelaskan sebaiknya kepada penyelia. Akibatnya, sering wujud salah faham kerana bimbingan penyelia tidak selari dengan kehendak penyelaras. 

Satu lagi fenomena "Belum melangkah sudah terlanjak" ialah berkenaan panel penilai. Kajian yang hendak dilaksanakan oleh pelajar ialah kajian tindakan sahaja, di peringkat ijazah pertama dan dalam subjek Penyelidikan Tindakan 1. Subjek ini berkesinambungan dengan subjek Penyelidikan Tindakan 2 dalam semester lapan. Dalam semester lapan inilah sepatutnya bermula proses menghasilkan penyelidikan tindakan yang sebenar, setelah pelajar memahami teori penyelidikan semasa dalam semester tujuh.

Justeru, pada pandangan saya, IPG berkenaan tidak perlu mengvivalkan proposal dan dinilai oleh dua orang panel untuk tugasan dalam semester tujuh ini. Lebih elok usaha ini dilaksanakan dalam semester lapan. Dan, setahu saya, vival proposal perlu pada peringkat ijazah kedua dan ketiga sahaja. Tidak ada vival untuk kajian tindakan.

Walau bagaimanapun, tidak salah mengvivalkan proposal kajian tindakan, kalau khusus untuk tujuan pembelajaran. Namun, ia perlu dijelaskan agar tidak timbul kekeliruan. Jangan sampai terbentuk pemahaman bahawa kajian tindakan perlu vival dan divivalkan pada peringkat proposal lagi. Jika terbentuk pemahaman sebegini, maka akan gagal matlamat kajian tindakan yang diperkenalkan di sekolah.

Justeru, yang salahnya ialah menulis proposal sebelum kuliah sempurna dilaksanakan dan pelajar belum memahaminya. Janganlah kerana semangat yang berkobar-kobar menyebabkan kita hilang pertimbangan dan tindakan kita dianggap, "Belum melangkah sudah terlanjak."

Tiada ulasan:

Catat Ulasan