Isnin, 20 Ogos 2012

BAGAI ISO DI IPG, MAKIN DIBAIKI MAKIN ROSAK


Setiap kali pensyarah di IPG menerima CD MS ISO untuk didokumenkan pekerjaan mereka, malangnya dokumen-dokumen yang dikatakan telah ditambahbaikan itu terdapat pula kecacatan-kecacatan lain. Kecatatan itu sama ada dokumen yang sedia cacat itu telepas ditambahbaikan, atau  berlaku dokumen asal yang sedia baik dan lengkap telah 'dicacatkan' dalam penambahbaikan.  Dokumen dalam MS ISO juga sering berubah sehingga pihak auditee sentiasa tidak faham dan sentiasa melakukan kesalahan. Ada kalanya pihak auditor meminta dokumen-dokumen yang tiada disenaraikan dalam MS ISO. Pernah juga terjadi, pihak auditor tersalah mentafsir (tidak faham) arahan dalam Manual Kerja dalam MS ISO. Apabila kefahaman auditor yang salah itu tidak bertepatan dengan pendokumentasian auditee (walaupun betul), maka dengan kuasanya auditor mempersalahan kerja-kerja betul auditee tersebut. Hal ini memberi tekanan kepada pensyarah sehingga menyebabkan kerja-kerja mendokumentasikan MS ISO menjadi kerja utama berbanding dengan tugas mengajar. Selain itu, dalam melaksanakan urusan dokumentasi ini berlaku penipuan maklumat, penipuan dokumen dan pembaziran. Penipuan-penipuan itu bukan sahaja datang dari auditee, malahan juga dari pentadbir. Apabila MQA beroperasi di IPG, berlaku pula pertindihan (penambahan bebanan) kerja. Dokumen-dokumen sama terpaksa dibuat beberapa salinan untuk direkodkan dalam beberapa fail. Sering pula terjadi manual arahan dalam MS ISO tidak sama dengan manual arahan dalam MQA walaupun terhadap dokumen sama. Berasaskan maklumat-maklumat di atas, maka saya bersetuju dengan pandangan "Bagai ISO di IPG, makin dibaiki makin rosak."  Malah, saya bersetuju jika MS ISO di IPG dikhususkan kepada pihak pentadbir (staf sokongan), manakala MQA dikhususkan kepada tenaga akademik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan