Khamis, 23 Februari 2012

Kolaborasi

Perhatikan ayat di bawah.
  1. Rubrik ini merupakan satu panduan untuk menilai kolaborasi pelajar dalam bilik darjah.
  2. Buku panduan ini adalah hasil kolaboratif guru-guru di Daerah X.
Ada dua istilah yang hampir sama dalam ayat di atas. Kedua-dua istilah ini amat popular dalam sistem pendidikan di negara kita. Para guru dan pelajar digalakkan "berkolaborasi" dan "berkolaboratif." Dalam skema pemarkahan terhadap kerja kursus pelajar di Institut Pendidikan Guru mempunyai ruangan markah khusus bagi aspek kolaborasi.

Apakah maksud "kolaborasi?"

Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan susunan Hj. Zainal Abidin Safarwan (2002: 928) menjelaskan maksud kolaborasi sebagai pakatan jahat, kongkalikong, sekongkolan, komplot, subahat, kerjasama dengan orang jahat atau musuh. Manakala maksud "kolaborator" pula ialah orang yang bersubahat. Malangnya, tiada entri "kolaboratif" dalam kamus ini.

Dalam Kamus Dewan (2005: 804 - 805) pula menjelaskan maksud "kolaborasi" sebagai subahat (kerjasama) dengan musuh atau orang jahat, subahat dalam pembuatan jenayah. Maksud "kolaborator" ialah orang yang subahat dengan musuh atau orang jahat.

Berdasarkan dua sumber itu dapat difahami bahawa maksud "kolaborasi" ialah bekerjasama  dengan beberapa pihak. Kerjasama yang disepakati itu menjurus ke arah pakatan jahat. Maksunya, "kolaborasi" ialah pakatan bagi melaksanakan aktiviti jahat.

Apakah pula maksud "kolaboratif?"

Kamus Dewan (2005: 805) mencatatkan maksud "kolaboratif" ialah ialah erat dari segi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Definisi ini merujuk kepada kerjasama ke arah melaksanakan aktiviti kebaikan.

Walaupun kedua-dua istilah itu merujuk kepada kerjasama antara dua pihak, namun, bentuk dan matlamat kerjasama itu adalah berbeza. Yang satu menjurus kepada kerjasama ke arah kejahatan, manakala yang satu lagi bermaksud menjurus kepada kerjasama ke arah kebaikan.

Dalam sistem pendidikan negara, istilah "kolaborasi" digunakan dengan meluas bagi maksud "kerjasama ke arah kebaikan." Dalam ayat 1, walaupun menggunakan istilah "kolaborasi" namun maksudnya jelas merujuk kepada kerjasama ke arah kebaikan. Kepercayaan ini telah meluas dan telah lama meresap ke dalam jiwa guru. Inilah yang dikatakan sebagai kebiasaan berbahasa yang salah.

Secara tidak langsung, guru-guru dan pegawai di KPM telah menyebar dan menggalakkan ajaran salah. Walaupun berlaku di luar sedar, berbahasa dengan makna yang salah tetap memberi kesan terhadap diri dan sistem pendidikan negara. Barangkali inilah juga antara sebab dunia pendidikan kita dipenuhi dengan rangi-rangi kejahatan dan kebejatan sosial.

Oleh sebab Kamus Dewan menjadi pegangan guru dan pelajar di sekolah-sekolah, maka pihak guru dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu segera memperbetulkannya. Ketua Pengarah Pelajaran boleh melaksanakan pembetulan melalui surat pekeliling di bawah KPM.

Justeru, ayat 1 di atas seharusnya;
Rubrik ini merupakan satu panduan untuk menilai kolaboratif pelajar dalam bilik darjah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

PANTUN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI MELAYU TRADISIONAL

  PANTUN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI MELAYU TRADISIONAL § Mohamad Saleeh Rahamad   Bukan lebah sebarang lebah,                    Lebah be...