Selasa, 10 Julai 2012

Kongsi Pengalaman


Utusan Borneo, 8 Julai 2012
Tahniah kepada 10 orang guru yang belajar di IPG Kampus Tawau di bawah program PGSR opsyen Bahasa Melayu. Mereka melaksanakan kajian tentang penulis sastera remaja atau sastera kanak-kanak bagi memenuhi kerja kursus BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu. Memang agak memenatkan apabila melaksanakan kajian lapangan, namun pengalamannya amat memaknakan. Sekali lagi, tahniah, kepada Bacho Laju, Salman Isab, Kalbi Haji Japri, Rosehatib A. karim, Rusnah Bacho, Sapiah Amin, Salmiah Ishak, Rosella Tahir, Saripah Halid dan Lediah @ Lydia Siau. Juga diucapkan berbanyak terima kasih kepada sasterawan Ali Karim, Abd. Naddin Haji Shaiddin, Mabulmaddin Hj. Shaiddin, Sitti Rahmah G. Ibrahim, Noraini Osman kerana melayani karenah mereka. Untuk semua, selamat maju jaya.

Selasa, 3 Julai 2012

Halangan Pengajaran

Antara amalan pengajaran saya ialah memberi latihan terhadap pembelajaran semalam. Soalan latihan meliputi isi pengajaran dan persekitaran. Kadangkala, soalan dikemukakan sebagai refleksi diri dan refleksi pedagogi guru secara umum. Semalam telah saya kemukakan lima soalan bertulis kepada pelajar Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah (DPLI) seramai 41 orang. Antaranya soalannya ialah "Berikan dua sebab aktiviti pengajaran guru tidak menyeronokkan."  Soalan ini memerlukan pelajar merefleksi pengalamannya di sekolah, dan sekali gus sebagai peringatan kepada saya dan juga mereka sendiri yang bakal menjadi guru terlatih.

Daripada jawapan oleh 41 orang pelajar, saya dapat mengesan 32 alasan atau sebab pengajaran guru tidak menyeronokkan. Ada yang memberi lebih daripada dua jawapan. Berikut disenaraikan 32 alasan tersebut dan jumlah skornya dalam kurungan.
 1. Persekitaran tidak selesa atau kondusif - (7)
 2. Teknik pengajaran guru yang membosankan - (6)
 3. Teknik atau kaedah pengajaran yang tidak pelbagai - (8)
 4. Teknik pengajaran guru adalah sama - (2)
 5. Teknik guru bercerita hambar - (1)
 6. Teknik pengajaran guru tidak berkesan - (1)
 7. Guru tidak menggunakan teknik pengajaran yang sesuai - (1)
 8. Pengajaran guru statik tanpa ada aktiviti - (1)
 9. Aktiviti pengajaran yang tidak pelbagai - (2)
 10. Aktiviti pengajaran yang sama - (1)
 11. Guru tidak melibatkan murid dalam aktiviti pengajaran - (1)
 12. Penggunaan alat bantu mengajar yang tidak sesuai - (2)
 13. Bahan bantu mengajar tidak pelbagai - (4)
 14. Tiada bahan bantu mengajar digunakan - (3)
 15. Guru tidak guna alat bantu mengajar yang menarik - (2)
 16. Guru kurang kreatif menggunakan bahasa - (1)
 17. Guru kurang kreatif guna bahan bantu mengajar sedia ada - (8)
 18. Guru kurang upaya (kreatif) menarik minat murid dalam aktiviti pengajaran - (1)
 19. Guru kurang kreatif menyampaikan ilmu - (1)
 20. Guru kurang kreatif melaksanakan pengajaran - (1)
 21. Tiada unsur didik hibur dalam pengajaran guru - (5)
 22. Tiada menyelitkan unsur kelucuan/humor dalam pengajaran - (7)
 23. Suara guru tidak jelas - (5)
 24. Intonasi suara guru mendatar (1)
 25. Guru kurang maklumat atau persediaan untuk mengajar - (1)
 26. Guru kurang memahami tajuk yang diajar - (1)
 27. Jadual waktu yang padat - (2)
 28. Jadual waktu yang panjang (1)
 29. Pengajaran yang berpusatkan guru semata-mata - (1)
 30. Guru tidak guna bahasa badan - (1)
 31. Guru tidak ujar ayat dengan sebutan yang betul - (1)
 32. Murid tidak berminat terhadap tajuk yang diajarkan - (1)
Kesimpulannya ada 12 kategori sebab pengajaran guru membosankan. Semoga entri ini memberi peringatan kepada saya dan teladan kepada pembaca.

AKAL BUDI MELAYU

  Akal Budi Melayu OLEH ATIQAH ABD RAHIM   Sesi Wacana Ilmu 2020 Siri Kedua telah bersiaran langsung menerusi laman Facebook rasmi Dew...