Khamis, 19 April 2012

Sekular

Menurut Bahagian Analisa dan Penyelidikan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Utusan Malaysia, 17 April 2012), perkataan sekular berasal daripada bahasa Latin, saeculum, yang bererti waktu, umur manusia, abad atau dunia. Justeru, perkataan sekularisasi dapat difahami sebagai mengembalikan sesuatu yang bersifat duniawi ke lingkungan duniawi. Dari sudut sosiologi, sekularisasi merupakan tindakan yang membebaskan manusia dan pandangan manusia tentang dunia daripada pengaruh dan nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu, istilah sekularisasi sering kali dipadankan dengan aktiviti yang menghapuskan kepercayaan agama atau bersifat suci. Misalnya, kepercayaan terhadap aktiviti berpolitik tidak termasuk di bawah kawalan agama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan